Privacyverklaring maart 2022

Uw privacy is voor Rinsema Etalage Materialen vof van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij de webwinkel www.rinsema.nl allemaal doen met informatie die we over u te weten komen.

Afhandelen bestelling:Wanneer u een bestelling plaatst, gebruiken wij uw persoonsgegevens om deze netjes af te kunnen handelen. Wij mogen uw persoonsgegevens dan aan onze bezorgdienst geven om de bestelling bij u te laten bezorgen. Ook krijgen wij informatie over uw betaling van uw bank.Hiervoor gebruiken wij uw betalingsgegevens, factuuradres, telefoonnummer, naw-gegevens en e-mailadres. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie tot uw bestelling is afgerond en zeven jaar daarna (dat is de wettelijke bewaarplicht).Contactformulier:Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen.Hiervoor gebruiken wij uw telefoonnummer, e-mailadres en naw-gegevens. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie.Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen:Wij geven uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).In onze webwinkel zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.Cookies:Onze webwinkel gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat u ons weer bezoekt.Wanneer u onze webwinkel voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we vragen om uw akkoord voor het gebruik van deze cookies.U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen van onze webwinkel werken dan niet goed meer.Beveiliging:Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om uw privacy te beschermen, nemen wij de volgende maatregelen:
Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer uw persoonsgegevens invoert        Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens:Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.U hebt de volgende rechten:
    uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
    inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben    het laten corrigeren van fouten    het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens    intrekken van toestemming    bezwaar maken tegen een bepaald gebruikKlacht indienen:Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.ContactgegevensRinsema Etalage Materialen vofZuiderplein 18911 AM  Leeuwardeninfo@rinsema.nl0582121739